Elektro - montážní práce

Nabídka elektromontážních prací:

Od provední úplné rekontrukce elektromotáže vám i zapojíme vám nový elektrospotřebič, nové osvětlení, nový zvonek nebo zabezpečíme objekt.  Všechny tyto elektromotážní práce nabízíme nejem pro domácnosti, ale i firmy. Dále vám můžeme nabídnout opravy a servis v oboru elektromontážních prací a rekonstrukce elektromotáží nejen bytových domech, ale i komerčních prostorách.

Opravy elektroinstalace: 

Opravy například výměny jističů, rozvodných skříní, vypínačů a elektrických zásuvek. Provedeme pravidelný servis a revize elektroinstalace dle platných norem. Výměna hliníkových vodičů za měděné v hlavním vedení a v přívodech k bytovým rozvodnicím. Výměna vodičů včetně zafrézování kabelů a zasekání vypínačů a zásuvek do panelů v bytech. Výměna zahořelých svorek a přípojnic a nevyhovujících jističů. Provedeme novou elektromotáž při rekonstrukci bytového jádra, tedy wc a koupelny. Ta často je rozšířena o rekonstrukci elektromotáž v kuchyni. Opravíme, nebo provedeme rekonstrukci domovních telefonů a upravíme zvonková tabla. Dodáme a instalujeme nová zvonková tabla, kabelové rozvody u domácích telefonů a videotelefonů pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Opravíme části i celky nefunkčních systémů domovních zvonků a telefonů.

Nabídka elektromontážních prácí Nabídka elektromontážních prácí Nabídka elektromontážních prácí Nabídka elektromontážních prácí

Elektronické zabezpečení objektů

Instalujeme elektronické protipožární systémy. Zavedeme elektronické bezpečnostní systémy kamerovými systémy, samostatně nebo jako součást celkového řešení.

Osvětlení

Dodávky a elektromontáž všech typů svítidel, včetně nízkorenergetických. Dodávky a elektromontáž osvětlení a nasvícení výloh obchodů, vnitřních prodejních prostor, vitrín a regálů. Provádíme i elektromontáž světelných reklam, dodávky a montáž osvětlení reklamních ploch. Dodávky a eletromontážní práce osvětlení kanceláří, výrobních, sportovních sociálních a provozních prostor. Provedeme instalace prvků nouzového osvětlení pro bezpečnost a lepší orientaci v prostoru.

Připojení elektrických spotřebičů

Připojíme kuchyňské spotřebiče - elektrické trouby a sporáky, varné desky, odsavače par - digestoře, akumulačního ohřívače vody - bojlery, průtokového elektrického ohřívače - karmy.

Elektrické topení a vytápění

Provedeme elektromontážní práce konvektorů - přímotopů a akumulačních kamnen, sálavých topných panelů, elektrických topných žebříků do koupelen, elektrických topných kabelů a roštů. Zřídíme elektromontážní práce pro podlahové vytápění pomocí topných okruhů a rohoží, ochrana proti zamrznutí potrubí.

Nabídka elektromontážních prácí Nabídka elektromontážních prácí Nabídka elektromontážních prácí Nabídka elektromontážních prácí

Obecně o elektromontážích.

Nazýváme tak soustavu elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů. Elektromontážní práce slouží k vedení elektrické energie, nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. K tomuto účelu musí vyhovovat její dimenzování. V budovách je nazýváme rozvodná síť, datová síť, případně slaboproudé rozvody vedení. Elektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků - spínači  a jisticích prvků. V budovách je elektroinstalace ve stěnách v elektroinstalačních trubkách, někdy je vedena na povrchu stěn v elektroinstalačních lištách, kanálech a žlabech. V bytových instalacích bývají ve společném rámečku umístěny silové zásuvky společně s datovou, telefonní nebo TV/SAT zásuvkou. Mimo to může být společně se silovým vedením položen i kabel pro ovládací sběrnici KNX/EIB.