Hromosvody

Hromosvod 

Věnujeme se montážím hromosvodů a máme značné zkušenosti v tomto oboru. Montáží hromosvodů účinně ochráníte sebe a svůj majetek před hrozbou úderu blesku. Nabídka montáže je s revizemi hromosvodů.

Obecně se říká, že blesk udeří do nejvýše položeného místa. Cokoliv je během bouřky ohroženo zásahem blesku. Nepodceňujte tuto ochranu a naistalujte si hromosvod na svůj dům.  V místě vzdáleného i několik kilometrů od úderu blesku dochází v síti k velkému přepětí. Můžete tak lehce přijít o veškerou zapojenou elektroniku. Přepětí zabráníte montáží svodičů přepětí. Montáž hromosvodu ochrání i před menšími i většími přepětími. Nebezpečný proud svedou bezpečně do země. Není rozumné vystavovat sebe a přístroje v domě zbytečnému riziku.

  • montáž hromosvodů pro rodinné domy, bytové domy a panelové domy
  • opravy a rekonstrukce starých a poškozených hromosvodů
  • měření a revize

Montáže provádíme

Na veškerých objektech z následujících materiálů:

  • FeZn (železo-zinek)
  • Cu (měď)
  • AlMgSi (hliník-hořčík-křemík)
  • Nerez

Cenová kalkulace

Cena se pohybuje u montáže hromosvodu u rodinného domu s již zhotoveným základovým zemničem doplnit cenu? Tato cena je včetně vyhotovení revizní zprávy. Dopravu v Brně a jejím blízkém okolí neúčtujeme.

Montáže a opravy hromosvodů

Montáže hromosvodů provádíme na všech budovách a typech střech. Firemní budovy, panelové domy a rodinné domy. Provedeme opravu ohnutých, zlomených či jinak poškozených hromosvodů. Provádíme montáže aktivních hromosvodů, které ochrání vše co je pro Vás důležité.

Revize hromosvodů

Nabízíme možnost pravidelných či jednorázových revizí hromosvodů. V případě řešení pojistné události s pojišťovnou, potřebujte mít platnou revizní zprávu. Revizní zpráva je platná 4 nebo 5 let. Revize odhalí poškození hromosvodu, nebo svodičů přepětí. V případě potřeby provedeme opravu hromosvodu. Revize se musí provádět ve lhůtách stanovených v revizní zprávě. Revize hromosvodu probíhá prohlídkou soustavy hromosvodu, posouzení stavu uzemnění a následné přezkoumání všech spojů. V případě, že je nalezena závada, nebo jiný problém, je obvykle možné provést opravu na místě. Cena je pak stanovena dle prováděné práce, velikosti a členitosti střechy domu.

Obecně o revizi

Význam revize je kontrola, nebo přezkoumání. Revize hromosvodu je odborné posouzení spojené s přezkoušením účinnosti a funkčnosti hromosvodu. Malá závada či poškození a hromosvod přestane plnit svou funkci, proto jsou pravidelné revize hromosvodů důležité. Pokud provádíte pravidelné revize, ochráníte sebe a svůj majetek.